“Anlam konusu da anlatılabilir.” diyerek başladığımız SINIF360˚ TÜRKÇE derslerimizi ekrandan satırlara dökerek sizlere yardımcı olmayı istedik. Detaylı konu anlatımlarının yapıldığı, farklı soru tiplerinin ve ÖSYM’nin geçmiş yıllarda sorduğu soruların çözüldüğü bu dersler, kitabımızda da ayrıntılı bir şekilde ele alınarak istifadenize sunulmuştur.

Hayatınız adı her ne olursa olsun sınav duraklarında kısa molalar verdiğiniz bir yolculuk… Bu sınavların ortak noktası ve ağırlık merkezi ise ana diliniz olan Türkçe dersi. Türkçe soruları özellikle de “Anlam Bilgisi ve Paragraf Soruları” TYT, AYT, KPSS, ALES, DGS, LGS gibi adı değişse de tüm sınavların belirleyicisi. Bu nedenle de bu alandaki soruların önemini görmezden gelemeyiz.

SINIF 360 TÜRKÇE video dersleriyle desteklenen bu kitapla yapacağınız paragraf yolculuğunun sonunda;

·       Görsel hafızanın geliştirilmesi ile birlikte, beyinin sağ ve sol loblarını dengede tutmayı öğreneceksiniz.

·       Yaratıcı düşünme gücünüzde kayda değer bir artış olacak.

·       Gördüğünüz olay veya nesneleri, duyduğunuz sesleri ve okuduğunuz bilgileri hemen unutmayacaksınız.

·       Bağlama teknikleri ve hayal gücünü geliştirme alıştırmaları, gözlerin bir fotoğraf makinesi ya da bir kamera gibi kullanılmasıyla görsel hafızaya alınan metinler ne kadar uzun olursalar olsunlar basit çizim ve sembollerle tek satıraindirgenecek ve size ciddi anlamda zaman da kazandıracak. Böylece sağ ve sol beyni çalıştırıp ikisinin de desteğini alarak okuduğunuz paragraflar kâbusunuz olmaktan çıkacak.

·      Bu teknikler sizi metni sürekli tekrar tekrar okuma derdinden kurtarıp zihninizin el değmemiş noktalarını harekete geçirecek, okuduğunuz metinleri depolamanızı sağlayacak.

Bu kitapta üniversite sınavının sadece Türkçe testi için değil, paragraf tipolojisindeki tüm sorularını doğru yapabilmeniz için ihtiyacınız olan paragraf yapılarının teknik çözümlemelerini öğreneceksiniz. Bununla birlikte Türkiye Hızlı Okuma Şampiyonluğu’nu getiren anlayarak hızlı okuma teknikleri ile sunulan dikkat, konsantrasyon ve odaklanma egzersizleri kaliteli okuma becerilerinizi güçlendirecektir.

SAYFA SAYISI:  219

KİTABIN İÇERDİĞİ KONULAR;

 • Sözcükte Anlam Özellikleri
 • Anlam Açılımına Göre Sözcükler
 • Sözcükte Anlam Aşamaları
 • Mecaz Anlam Kazanma Yolları
 • Sözcükte Anlam İlişkileri
 • Söz Öbekleri
 • Söz Öbeklerinin Cümleye Kattığı Anlam
 • Cümle Oluşturma Ve Cümle Birleştirme
 • Anlatımın Niteliği
 • Kesin Yargı
 • Cümlede Anlatım Özellikleri
 • Anlatım Biçimleri
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
 • Paragraf Ve Anlam Bilgisi
 • Paragrafta Ana Düşünce
 • Paragrafın Konusu
 • Paragrafta Yardımcı Düşünce
 • Soruya Cevap Olan Paragraf
 • Paragraf Oluşturma
 • Paragrafı İkiye Bölme
 • Paragrafta Akışı Bozan Cümle
 • Paragrafta Yer Değiştirme
 • Paragrafta Numaralı Yere Cümle Ekleme
 • Paragraftan Cümle Çıkarma
 • Çoklu Sorular
 • Paragraf Okumaları

45 ₺

Sepete Ekle